- PRODUKTER OG KURS FOR NORSKE SALONGER -

0

Your Cart is Empty

PORTABELT AVSUG

BLUMTECH AVSUG
PRIS: 10500 KR. + MVA

Luftrenseren fra Blumtech sørger for at gassene blir effektivt fanget og separert i partikkelfilteret, som sikrer en tilfredsstillende beskyttelse for både terapeuter og kunder.

Filter systemet sirkulerer ren luft etter filtrering.

Maskinen er enkel å installere, bare koble den til, plassere suge armene mot forurensningskilden og begynne å jobbe.

Systemet står på hjul, noe som er en stor fordel hvis du ofte bytter arbeidsområde eller flytter til nye lokaler.

Helserisiko ved langvarig eksponering for vippelim

Vippeteknikere er daglig utsatt for potensielt skadelige kjemikalier. Studier viser mulige kobling mellom hurtigtørkende lim brukt i forbindelse med permanente vipper og helseskader.

De fleste hurtigtørkende lim inneholder blant annet: 

Cyanoacrylate-

Gassene fra CA er en fordampet form av cyanoakrylatmonomeren som irriterer følsomme membraner i øynene, nesen og halsen. Disse risikoene kan minimeres ved å bruke CA i godt ventilerte områder. Omtrent 5% av befolkningen kan bli sensitive for CA etter gjentatt eksponering, noe som resulterer i influensalignende symptomer. [24] CA kan også være hudirriterende, forårsake allergisk hudreaksjon. I noen tilfeller kan innånding utløse astma. Det er ingen singulær måling av toksisitet for alle cyanoakrylatlimmer på grunn av det store antall klebemidler som inneholder forskjellige cyanoakrylatformuleringer.

Formaldehyd-

Når formaldehyd er tilstede i luften i nivåer som overstiger 0,1 ppm, kan enkelte individer oppleve bivirkninger som vannfulle øyne; brennende følelser i øynene, nesen og halsen; hoste, tungpustethet, kvalme og hudirritasjon. Noen mennesker er svært sensitive for formaldehyd, mens andre ikke har noen reaksjon på det samme eksponeringsnivået. Kan formaldehyd forårsake kreft?Selv om de kortsiktige helseeffektene av formaldehydeksponering er velkjente, er det mindre kjent med potensielle langsiktige helseeffekter. I 1980 viste laboratorieundersøkelser at eksponering for formaldehyd kan forårsake nesekreft hos rotter. Dette funnet reiste spørsmålet om eksponering av formaldehyd også kunne forårsake kreft hos mennesker. I 1987 klassifiserte U.S. Environmental Protection Agency (EPA) formaldehyd som sannsynlig kreftfremkallende under uvanlig høy eller langvarig eksponering (1). Siden den tiden har noen studier av mennesker antydet at formaldehydeksponering er forbundet med visse typer kreft. Det internasjonale styret for kreftforskning (IARC) klassifiserer formaldehyd som et kreftfremkallende middel (2). 

Vippeteknikere utfører jobben over en arbeidsstasjon eller behandlingsbenk - med kundens ansikt rett under teknikerens pustesone. God generell romventilasjon er viktig, men bærbare kildeoppsamlingssystemer som plasseres nær arbeidsområdet er det eneste som fjerner forurensninger før de krysser pustesonen og inhaleres.

Referanseliste:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553564 

Control of Hypersensitivity Diseases, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8765925 

Pavillon Laennec, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

https://www.cdc.gov/niosh/topics/manicure/default.html National Institute for Occupational Safety and Health 

Subscribe